Czym jest proces SPC?

Czym jest proces SPC?

Firmy produkcyjne stoją dziś w obliczu coraz większej konkurencji, a koszty surowców wciąż rosną. Są to czynniki, które pozostają poza kontrolą danej firmy. Dlatego przedsiębiorcy muszą skoncentrować się na tym, co mogą kontrolować, czyli na wydajności swoich procesów. Proces SPC jest wdrażany w celu kontroli jakości opartej na zapobieganiu. Monitorując wydajność procesu w czasie rzeczywistym, firmy mogą wykrywać trendy lub zmiany w procesie, zanim poskutkują one powstaniem niezadowalającego produktu.

Czym jest proces SPC?

Co to jest proces SPC?

SPC, czyli statystyczna kontrola procesu lub statystyczne sterowanie procesem (ang. Statistical Process Control) to metoda pomiaru i kontroli jakości poprzez monitorowanie procesu produkcyjnego w celu wykrywania i weryfikowania odchyleń od standardów. Dzięki wykorzystaniu szeregu narzędzi statystycznych, proces pozostaje pod stałą kontrolą, a przedsiębiorca jest w stanie weryfikować spójność i powtarzalność procesu oraz szybko reagować, gdy dane czynniki zaczynają zachowywać się niestandardowo. SPC nastawione jest przede wszystkim na działania prewencyjne i ciągłe doskonalenie. 

Narzędzia wykorzystywane przy wdrożeniu SPC można podzielić na takie, które pozwalają wykryć przyczyny zaistniałego problemu (Diagram Pareto, Diagram Korelacji, Diagram Ishikawy) oraz takie, które pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości procesu (Histogram, Diagram Procesu, Karty Kontrolne, Arkusz Kontrolny). 

W metodzie szczególnie istotne jest prowadzenie kart kontrolnych - graficznych form przedstawienia zmienności wyników danego procesu. Służą one do określenia czy proces podlega kontroli statystycznej, czy też nie, oraz - przede wszystkim - umożliwia szybką weryfikację trendu procesu. Jeśli nie ma punktów poza granicami kontrolnymi, żadnych trendów w górę, w dół, powyżej lub poniżej linii środkowej, mówi się, że proces jest pod kontrolą statystyczną.

Przebieg procesu SPC

Jak może przebiegać proces wdrażania statystycznej kontroli procesu? Podejmowane kroki dzielą się na dwa etapy:

  • Pierwszy to identyfikacja ewentualnych błędów, dobór odpowiedniego systemu pomiarowego oraz eliminacja szczególnych przyczyn zmienności procesu, celem osiągnięcia stabilizacji. 
  • Drugi etap dotyczy przewidywania przyszłych pomiarów oraz weryfikacji trwającej stabilności procesu. Na tym etapie analiza danych i reakcja na szczególne przyczyny odbywa się w czasie rzeczywistym. Gdy proces jest stabilny, można go przeanalizować, aby określić, czy jest w stanie doprowadzić do wyprodukowania dokładnie tego, czego pragnie klient.

Procesy kontrolne odgrywają w produkcji rolę kluczową. W ostatnich latach proces SPC zyskuje na popularności, ze względu na efekty, które zapewnia. Statystyczne sterowanie procesem to sposób na osiągnięcie jakości zgodnej z najbardziej restrykcyjnymi normami. Warto jednak podkreślić ogromne znaczenie prawidłowego doboru narzędzi SPC oraz umiejętność interpretacji wyników analizy. Bez tego trudno liczyć na zadowalające efekty.

Partnerem materiału jest TQMsoft

Podobne artykuły