Wykorzystanie sztucznej inteligencji w logistyce

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w logistyce

Obecnie gałęź przemysłowa Transport-Spedycja-Logistyka to jedna z najbardziej rozwojowych sektorów krajowej gospodarki. To sektor, w którym śmiało wykorzystuje się nowoczesne technologie, które przyczyniają się do automatyzacji i optymalizacji procesów, zapewniające znaczne obniżenie kosztów. Nasz kraj znajduje się w czołówce centrów logistycznych występujących na kontynencie europejskim. Tytuł ten powoduje, że polscy inwestorzy coraz częściej zainteresowani są wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych.

Przemysł 4.0

Logistyka 4.0, Przemysł 4.0, AI oraz IoT, robotyzacja, rozwój aplikacji mobilnych stanowią elementy czwartej rewolucji przemysłowej, którą dotknięte zostały sektory logistyczne, magazynowe i transportowe. Dzięki nim możliwa jest automatyzacja wielu ważnych funkcji, występujących w procesie logistycznym. To, co istotne to, że nie przyczyniają się one do eliminacji stanowisk pracy, ale wpływają na przyśpieszenie i usprawnienie skuteczności pewnych procesów i działań, wobec których pracownicy muszą wykazać się większym zaangażowaniem.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w logistyce

AI w Logistyce

Wykorzystanie sztucznej inteligencji obserwuje się w logistyce magazynowej. Przykładem może być planowanie zakupów, monitorowanie łańcucha dostaw czy zarządzanie logistyką wewnętrzną. Większość dużych przedsiębiorstw opartych jest na zintegrowanych systemach informatycznych, które mają zdolność samodoskonalenia za pośrednictwem nagromadzonych danych, dzięki którym zdobywają wiedzę i kreują własne doświadczenie. Sztuczna inteligencja zastosowana w magazynach pozwala na dokonanie analizy ogromnej ilości danych, które są generowane w systemach WMS i powiązanych. Dzięki temu można wykryć określone modele i wzorce zachowań konsumentów oraz dostawców oraz w które dni produkty są najczęściej zamawiane.

AI w magazynach znajduje zastosowanie w obsłudze zaawansowanych algorytmów rozkładania i kompletacji produktów przy użyciu Multi-Order-Picking lub Zone-Picking. Tutaj pracownicy mają za zadanie dostarczyć odpowiednie dane, które będą przetwarzane przez system.

 

Podobne artykuły