Ile spedycja płaci za kilometr? Jak wyznaczyć stawkę?

Ile spedycja płaci za kilometr? Jak wyznaczyć stawkę?

Wyznaczenie stawki za kilometr zlecenia transportowego to bardzo ważna kwestia. Stawka powinna być atrakcyjna dla oferenta, a przy tym powinna zapewniać firmie możliwość osiągniecia korzyści finansowych. Jeżeli stawka za kilometr zostanie dobrana w niewłaściwej kwocie, wówczas firma może albo utracić zlecenie, albo zamiast zysków ponieść koszty. Aby wiec dostarczyć swojej firmie dużą liczbę dochodowych zleceń należy właściwie wyznaczyć stawkę za kilometr zlecenia transportowego.

W jaki sposób poprawnie wyznaczyć koszt za kilometr zlecenia transportowego?

Aby zlecenie transportowe okazało się opłacalne to podczas wyznaczania stawki za kilometr zlecenia transportowego trzeba przede wszystkim oszacować koszty, jakie przedsiębiorstwo poniesie w związku z realizacją zlecenia oraz obliczyć tak zwany koszt przypadający na kilometr zlecenia. Do kosztów ponoszonych przez firmę w związku z realizacja zlecenia transportowego zaliczamy miedzy innymi: paliwo, opłaty drogowe, amortyzacje auta, koszt opon, materiały eksploatacyjne takie jak oleje i płyny, koszty pustego przebiegu, dodatkowe koszty takie jak np. telefon dla kierowcy. Do kosztów należy również doliczyć OCP, OC+AC w przeliczeniu na pojazd i na jeden dzień oraz wynagrodzenie kierowcy. Żeby właściwie wyliczyć stawkę na kilometr w przypadku wynagrodzenia musimy zsumować miesięczne wynagrodzenie kierowcy (w tym także wszystkie koszty ponoszone przez pracodawcę), a następnie uzyskaną kwotę podzielić przez liczbę realizowanych miesięcznie kilometrów. Aby określić jednostkowy koszt amortyzacji (w tym także serwisów i przeglądów) należy roczny koszt podzielić przez liczbę kilometrów realizowaną w ciągu roku. Do obliczenia jednostkowego kosztu opon potrzebna nam będzie natomiast cena, jaka zapłaciliśmy za komplet opon oraz liczba kilometrów, na jaki średnio wystarczają opony. Pozostałe koszty również należy przeliczyć na kilometr. Obliczony w taki sposób koszt jednostkowy przejechanego kilometra to granica, poniżej której nie możemy zejść, inaczej nasze zlecenie stanie się nieopłacalne.

Ile spedycja płaci za kilometr? Jak wyznaczyć stawkę?

Wyznaczanie marży.

Aby prawidłowo wyznaczyć stawkę zlecenia transportowego oprócz kosztu jednostkowego przejechanego kilometra musimy ustalić również odpowiednią marżę. Każda firma może w indywidualny sposób określić marżę, jaką chce uzyskać na zleceniu transportowym. Warto jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii, a mianowicie o tym, że im wyższa marża tym wiadomo wyższe zyski, ale i większe ryzyko odrzucenia oferty. Podczas ustalania marży należy wziąć pod uwagę również tak zwane nieoczekiwane sytuacje, do których możemy zaliczyć np. ewentualne kary i mandaty. Jeżeli wyznaczona przez nas marża będzie zbyt niska to zlecenie okaże się nieopłacalne. Aby ułatwić sobie zadanie związane z wyznaczaniem stawki za kilometr zlecenia transportowego warto wykorzystać profesjonalne narzędzia. Żeby usprawnić obliczenia możemy np. skorzystać z programu dla transportu FireTMS, dzięki któremu możemy otrzymywać potrzebne nam dane w postaci gotowych raportów. Umożliwi nam to łatwe i szybkie sprawdzenie kosztów poszczególnych pojazdów w przeliczeniu na kilometr.

Podobne artykuły