Praca zdalna – korzyści dla pracodawcy

Praca zdalna – korzyści dla pracodawcy

Praca zdalna wiąże się z wieloma korzyściami, które dotyczą w szczególności pracowników – daje elastyczność w planowaniu dnia i możliwość łączenia działań zawodowych z podróżowaniem, hobby oraz pozwala pracować właściwie z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie. Także pracodawca może sporo skorzystać na wprowadzeniu pracy zdalnej – w jego przypadku istnieje możliwość zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza rynku lokalnego oraz obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadowolony pracownik to lepszy pracownik

Zdecydowana większość ludzi pytanych o pracę zdalną twierdzi, że jawi się im ona jako bardziej atrakcyjna od tradycyjnej. Wykonywanie obowiązków zawodowych z domu lub innego miejsca pozwala zaoszczędzić czas na dojazdy oraz elastyczniej planować swoje codzienne aktywności. Zadowoleni pracownicy są z kolei bardziej zmotywowany do pracy, lepiej wykonują swoje obowiązki zawodowe oraz są mniej narażeni na wypalenie zawodowe.

Większy komfort psychiczny pracowników wpływa także na niechęć do zmian, co sprzyja inwestowaniu w kwalifikacje pracowników zatrudnionych długoterminowo. Ogranicza także ryzyko odejścia niektórych z nich do konkurencji, co sprzyja budowaniu solidnej, opartej na wysokiej jakości pracy firmy. Korzyści te z pewnością doceni każdy pracodawca, dla którego dobro pracowników stoi na pierwszym miejscu.

Praca zdalna – korzyści dla pracodawcy

Jak praca zdalna pozwala oszczędzać pieniądze?

Kolejną, nie mniej istotną korzyścią są niewątpliwe oszczędności, jakie wiążą się z pracą zdalną. Firmy, które część osób zatrudniają w formie zdalnej, mają znacznie mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię biurową, zużywają mniej energii elektrycznej oraz ponoszą niższe wydatki z tytułu administracji i wyposażania stanowisk pracy.

Pozwala to przeznaczyć zaoszczędzone z tego tytułu środki pieniężne na rozwój firmy, wdrażanie innowacji oraz rozwój zawodowy pracowników. Dzięki temu przedsiębiorstwo może funkcjonować coraz sprawniej oraz systematycznie zwiększać swoją konkurencyjność, co ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie biznesu, w którym liczą się szybkie i widoczne efekty.

Podobne artykuły