Potężne dofinansowanie unijne na innowacje polskich firm

Potężne dofinansowanie unijne na innowacje polskich firm

W ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), polskie firmy powinny położyć szczególny nacisk na wdrażanie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań. To właśnie dzięki temu, biznesy mają osiągnąć większą konkurencyjność na rynku europejskim. Nowa perspektywa planowania rozwojowego w ramach finansowania Unii Europejskiej, ma na celu zastąpienie dotychczas działającego programu Inteligentny Rozwój. Nowe rozwiązanie planowane jest na lata 2021-2027, co oznacza wyjątkową szansę nie tylko dla istniejących już firm, ale i dla nowo zakładanych biznesów.

Miliardy dla biznesów

W ramach nowego programu Fundusze Europejski dla Nowoczesnej Gospodarki, przewiduje się budżet w wysokości aż 36 miliardów złotych. W związku z planowanymi inwestycjami miało miejsce wiele konsultacji społecznych oraz konsultacji projektu Umowy Partnerstwa przewidzianego na lata 2021-2027. Dzięki temu możliwe jest zagwarantowanie najwyższego dostępu do dofinansowania tak, aby każdy biznes skutecznie konkurował między sobą również w dążeniu do innowacyjności.

Potężne dofinansowanie unijne na innowacje polskich firm

Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

Fundusze przewidziane w ramach FENG przeznaczone będą dla przedsiębiorców, firm, konsorcjów przedsiębiorstw, instytucji z sektora nauki, a także instytucji finansowych i instytucji otoczenia biznesowego. Szczegóły przekazane będą po doprecyzowaniu Umowy Partnerskiej, choć już teraz wiadomo, że w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki przewiduje się nie tylko dotacje, ale i instrumenty gwarancyjne oraz kapitałowe wraz z instrumentami łączącymi zarówno finansowanie zwrotne, jak i dotacyjne.

Trzy priorytety FENG

Wskazane zostały trzy priorytety, w ramach których realizowany będzie FENG:

  • Wsparcie dla przedsiębiorców – dofinansowanie wdrażania nowych rozwiązań, wsparcie automatyzacji, robotyzacji oraz promowanie zielonej gospodarki.
  • środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów strategicznych dla krajowej gospodarki. W tym punkcie uwzględnia się m.in. rozbudowę infrastruktury badawczej oraz komercjalizację technologii powstałych na publicznych uczelniach. Dotyczyć to ma również wzmocnienia potencjału instytucji otoczenia biznesu, w tym wsparcie start-upów.
  • pomoc techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla osób będących potencjalnymi beneficjentami programu.

Podobne artykuły