Jak wygląda odprawa celna samochodu?

Jak wygląda odprawa celna samochodu?

Każdy samochód, który przybędzie do Europy ze Stanów Zjednoczonych musi przejść odprawę celną. Jest to konieczne, ponieważ należy opłacić podatek od importu, a także cło.

Przybycie do Europy.

Ponadto każdy samochód, który przybędzie do Europy z USA musi posiadać stosowną dokumentacje. Dzięki niej będzie można szybko i sprawnie przeprowadzić odprawę celną, oczywiście po wcześniejszym opłaceniu podatku od importu i cła. Do najważniejszych dokumentów należą: dokument sprzedaży, paszport, oryginalny dokument własności, deklaracja eksportowa nadawcy, deklaracja dotycząca towarów niebezpiecznych. Poza tym w sytuacji, gdy import dokonywany jest za pośrednictwem firmy specjalizującej się w tego typu usługach do dokumentacji należy załączyć odpowiednie upoważnienie, na którym klient zezwala firmie importowej na działanie w swoim imieniu. Jeżeli natomiast pracownik odprawia samochód w imieniu przedsiębiorstwa, w którym pracuje musi dodatkowo okazać numer identyfikacji podatkowej. W przypadku, gdy samochód przewożony jest do Europy w ramach przesiedlenia należ posiadać zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT i cła importowego. Takie zaświadczenie wydawane jest przez urząd celny.

Jak wygląda odprawa celna samochodu?

Podatek i cło na samochody z USA.

Wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług specjalistycznych firm importujących samochody z USA do Europy, ponieważ procedury związane z importem są dość skomplikowane, a tego rodzaju firmy są w stanie szybko i profesjonalnie załatwić wszystkie formalności. Na szczęście taryfy celne na samochody sprowadzane z USA są jednolite dla wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej. Stawki ceł zależą od typu pojazdu i kształtują się w następujący sposób:

  • dla samochodów ciężarowych wynoszą 22%,
  • dla samochodów osobowych wynoszą 10%,
  • dla motocykli o pojemności silnika do 250ccm wynoszą 8%,
  • dla motocykli o pojemności silnika powyżej 250ccm wynoszą 6%.

Oprócz cła podczas odprawy celnej należy jeszcze opłacić podatek VAT od importu samochodu. Jego stawka nie jest niestety jednakowa dla wszystkich państw członkowskich EU. W zależności od kraju waha się ona w przedziale od 17 do 27% wartości importowanego samochodu.

Ogólnie przyjęto, że podatek VAT oraz cło na samochody z USA wynoszą około 1/3 ceny nabycia samochodu.

Wypełnienie deklaracji celnej.

Każda deklaracja celna, niezależnie czy wypełniamy ją samodzielnie, czy za pośrednictwem firmy importowej, musi zawierać szczegółowy opis importowanego towaru oraz jego wartość. Ponadto musimy w niej określić czy przewożony samochód jest: prezentem, mieniem osobistym czy też towarem handlowym. Należy pamiętać o tym, że to kupujący nawet w sytuacji, gdy korzysta z usług firmy importowej jest faktycznym importerem pojazdu i to na nim spoczywa obowiązek dopilnowania, aby dane zawarte w deklaracji celnej były zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli korzystamy z usług firmy pośredniczącej powinniśmy szczegółowo zapoznać się z umową, a także dokładnie przeczytać informacje napisane drobnym drukiem, ponieważ jak powszechnie wiadomo ostrożności nigdy za wiele.

Podobne artykuły