Konflikty w firmie

Konflikty w firmie

Konflikty w miejscu pracy wpływa negatywnie na cały zespół, zamiast motywacji pojawia się zniechęcenie. Zaawansowane spory mogą doprowadzić nawet do zwolnienia się z pracy niektórych pracowników. Komunikacja w przedsiębiorstwach powinna być jak najbardziej poprawna, wiele osób wskazuje to jako czynnik decydujący o tym, czy praca jest satysfakcjonująca.

Konflikty w firmie

Po pierwsze – asertywność

Aby unikać konfliktów z przełożonymi czasami wystarczy być asertywnym. Przyzwolenie na obciążanie zbyt dużą liczbą obowiązków może skończyć się rosnącą frustracją. Ponadto współpracownicy z pewnością docenią fakt posiadania własnego zdania. Oczywiście zalecane jest kulturalne wyrażanie sprzeciwu, mile widziane są również rzeczowe argumenty. Należy pamiętać, że nie jest czymś złym wskazanie braku odpowiednich kompetencji do wykonania danego zadania. W ten sposób kształtowana jest pozytywna relacja między pracownikami, a przełożonymi, którzy doceniają osoby mające odwagę do sprzeciwu. Niektórzy szefowie wykorzystują takie metody, by sprawdzić asertywność poszczególnych osób.

Pomoc mediatorów

Najczęściej występującą przyczyną jest brak informacji co do poszczególnych kompetencji pozostających w ramach pełnionej funkcji. W takich przypadkach poza pisemnych zakresem obowiązków powinno się ustanowić jedną osobę, której zadaniem jest dopilnowanie wszystkich niezbędnych kwestii. Dodatkowo przydatni okazują się mediatorzy, którzy są całkowicie bezstronni i dążą do uzyskania porozumienia. Musi to być osoba z odpowiednim autorytetem w firmie i oczywiście obdarzona zaufaniem. Ważnym aspektem w każdej firmie jest więc jak najbardziej czytelna komunikacja wewnątrz firmy. Takie ustalenia powinno się poczynić już na etapie poszukiwania nowych pracowników, warto na to uczulić już na samym początku. Podczas okresu próbnego każdy pracownik powinien zostać zapoznany z wszystkimi panującymi zasadami. Mile widziane są cykliczne spotkania, na których przypominane są najważniejsze reguły. Dodatkowo może to wzmocnić więź między pracownikami, a przełożonymi.

Podobne artykuły