Mikrorachunek - podatkowe ułatwienie przedsiębiorców?

Mikrorachunek - podatkowe ułatwienie przedsiębiorców?

Jeszcze do niedawna każdy przedsiębiorca musiał opłacać podatki na odrębne rachunki bankowe urzędów skarbowych, co bywało bardzo problematyczne i czasochłonne. Jednak od 1 stycznia 2020 roku nastąpiły wielkie zmiany. Otóż od tego czasu każdy przedsiębiorca posiada swój indywidualny rachunek podatkowy – nazywany mikrorachunkiem.

Do czego służy mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy przeznaczony jest do dokonywania wpłat dla celów CIT, PIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych takich jak na przykład: odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT czy też koszty upomnienia. Pozostałe podatki wpłaca się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki bankowe właściwe dla urzędu skarbowego - są one dostępne na stronach urzędów skarbowych.

Mikrorachunek - podatkowe ułatwienie przedsiębiorców?

Gdzie jest dostępny mikrorachunek?

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się specjalny generator, za pomocą którego można pozyskać swój indywidualny numer rachunku podatkowego. Wystarczy tylko podać numer NIP firmy. Korzystanie z dostępnego przez cały czas generatora jest bezpłatne i można z niego korzystać wielokrotnie. Rachunek wygenerowany na stronie Ministerstwa Finansów można zapisać bądź wydrukować. Drugim sposobem uzyskania numeru rachunku jest po prostu wizyta w urzędzie skarbowym.

Co zawiera mikrorachunek podatkowy przedsiębiorcy?

Rachunek podatkowy przede wszystkim spełnia standard NRB, jest to standard, który stosowany jest w obrocie krajowym w zakresie sposobu numeracji rachunków bankowych, a także standard IBAN, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Składa się on z 26 znaków. Zaczyna się od liczby kontrolnej - PL, następnie z wartości stałej dla każdego mikrorachunku - 101000712222, numeru NIP firmy, a na kolejnych pozycjach są zera. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca ma numer NIP 1111111111, to jego rachunek podatkowy będzie wyglądał następująco: PL10100071222211111111110.

Nie ma wątpliwości, że stworzenie mikrorachunku podatkowego jest wielkim ułatwieniem dla wielu przedsiębiorców. Regulacja podatków stała się prostsza i trudniej tutaj o błędy.

Podobne artykuły