Materiały spawalnicze i metody dla nowoczesnej firmy. W jakie rozwiązania warto inwestować?

Materiały spawalnicze i metody dla nowoczesnej firmy. W jakie rozwiązania warto inwestować?

Przedsiębiorstwa zajmujące się prowadzeniem prac z zakresu spawania muszą być stale na bieżąco z nowymi metodami oraz materiałami spawalniczymi. Rozwój technik spawalniczych oraz dostęp do coraz nowszych, skuteczniejszych rozwiązań spawalniczych pozwala wykonywać prace na najwyższym poziomie, w zgodzie z aktualnymi normami. W jakie nowoczesne metody i materiały spawalnicze warto inwestować, aby ich użycie pozytywnie wpływało na jakość świadczonych usług?

Nowoczesne metody spawalnicze, czyli jak obecnie może wyglądać praca spawacza?

Postęp technologiczny widoczny niemal w każdej sferze życia sprawił, że współczesna branża spawalnicza również postawiła krok naprzód. Jedną z najnowszych metod spawania jest łączenie metali metodą tarciową, którą stosuje się głównie do pracy z aluminium. Metoda ta przypomina nieco zgrzewanie, jednak podstawową różnicę stanowi spoina, która jest jednorodna, a penetracja obu brzegów łączonych metali pozostaje pełna.

Inną, nowoczesną metodą spawalniczą jest spawanie laserowe, z którego w swojej pracy korzysta coraz więcej firm. Źródło ciepła w tej metodzie jest zastępowane przez wysokoenergetyczny laser, który umożliwia wykonanie spoiny w bardzo szybkim tempie. Temperatura nie wywiera natomiast wpływu na łączoną konstrukcję, co podnosi skuteczność pracy oraz chroni przez popełnieniem błędów.

Do najbardziej wydajnych metod nowoczesnego spawania zalicza się także spawanie plazmowe. Pozwala ono na bardzo szybkie wykonanie spoiny, a cały proces przebiega w niskiej temperaturze ok. 20 stopni Celsjusza, co pozytywnie wpływa na efekty pracy oraz minimalizuje ryzyko powstawania odkształceń łączonych ze sobą metali. Nowoczesna branża spawalnicza coraz częściej sięga także po spawanie działem elektronowym, które pozwala na łączenie elementów metali uzyskujących plastyczność w temperaturze ponad 6000 stopni oraz spajanie ze sobą tych, które nie nadają się do łączenia w pary w innych metodach (np. wolframu i miedzi).

Materiały spawalnicze i metody dla nowoczesnej firmy. W jakie rozwiązania warto inwestować?

Materiały spawalnicze niezbędne w każdej firmie trudniącej się spawaniem

Materiały spawalnicze to szeroka grupa produktów, które są przeznaczone do wykonywania trwałych i solidnych spoin. Firmy zajmujące się świadczeniem usług z zakresu spawalnictwa najczęściej inwestują w zakup takich materiałów, jak elektrody otulone typu MMA przeznaczone do spawania klasyczną metodą łuku elektrycznego. Do spawania w osłonie gazów chemicznie obojętnych przeznaczone są druty spawalnicze (do spawania metodą MIG lub TIG) oraz pręty spawalnicze wykorzystywane w metodzie TIG.

Jeśli łączenie metali wymaga uzyskania gładkiej spoiny, stosuje się natomiast druty proszkowe, których zastosowanie eliminuje potrzebę dodatkowej obróbki uzyskanej z ich udziałem spoiny. Druty i pręty są wykorzystywane do spawania gazowego, które jest realizowane dzięki spalaniu gazu charakteryzującego się wysoką temperaturą spalania. Elektrody rutylowe to z kolei materiały spawalnicze otulone substancją w przeważającej części składającą się z dwutlenku tytanu. Ich stosowanie, z powodu dużej emisji wodoru do spoiny, polecane jest zwłaszcza do spawania stali dobrze spawalnych.

Podobne artykuły