Delegowanie zadań - czy warto się na nie zdecydować?

Delegowanie zadań - czy warto się na nie zdecydować?

Obecnie wielu menadżerów czy też właścicieli firm ma problem z oddelegowywaniem swoich zadań. Niektórzy uważają, bowiem że lepiej jest samemu wykonać swoje obowiązki niż przyuczać i rozliczać z ich wykonania innych. Jednak takie myślenie może doprowadzić do tego, że w razie potrzeby takiej osoby nie będzie miał, kto zastąpić.

Trudności, jakie mogą pojawić się w związku z delegowaniem zadań

Delegowanie zadań wymaga zaufania, ponieważ wiąże się ono z przekazaniem władzy. Osoba, do której zadanie zostaje oddelegowane staje się odpowiedzialna za jego realizację, musi, więc otrzymać niezbędne uprawnienia. Oddelegowując zadanie musimy poświecić swój czas na naukę i na kontrolę, dlatego też dla wielu menadżerów jest to swego rodzaju trudność. Problemy z delegowaniem zadań mogą wynikać również z negatywnego podejścia pracowników. Niektórzy uważają, że takie obowiązki to dla nich zbyt wielka odpowiedzialność i że nie zdołają poradzić sobie z ich realizacją. Inni mogą zaś uznać, że są zbyt obciążeni swoją pracą, aby brać na siebie jeszcze dodatkowe obowiązki, które dotychczas wykonywał ich przełożony. Trudności w delegowaniu zadań mogą wynikać również z braku odpowiedniej komunikacji, nieodpowiednich warunków pracy czy też z powodu braku odpowiedniej atmosfery w miejscu pracy.

Delegowanie zadań - czy warto się na nie zdecydować?

Korzyści wynikające z delegowania zadań

Aby zminimalizować trudności w delegowania zadań warto czynność tę potraktować, jako proces zgodnie, z którym pierwszy etap będzie polegał na dokładnym określeniu całej sytuacji, drugi na przekazaniu pracownikowi wszelkich niezbędnych informacji, trzeci na nauce poprzez pracę, zaś czwarty na podsumowaniu i ocenie. Dzięki oddelegowaniu zajęć menadżer może poświęcić więcej czasu na strategiczne i kluczowe sprawy firmy, ponieważ nie będzie musiał w tym czasie wykonywać tych bardziej rutynowych obowiązków. Jeżeli zaś chodzi o pracownika to zyskuje on szansę na rozwój zawodowy i naukę nowych rzeczy. Dzięki dobrej realizacji oddelegowanych zadań może on zostać doceniony i w przyszłości może to mieć duży wpływ na przyznanie mu awansu.

Podobne artykuły