Kiedy przewoźnik może anulować zlecenie?

Kiedy przewoźnik może anulować zlecenie?

Czasami w pracy kierowcy zawodowego może zdarzyć się sytuacja, w której odmówi on przewiezienia nieprawidłowo załadowanego towaru. Może to nastąpić np. w przypadku, gdy po załadowaniu towaru na ciężarówkę, kierowca stwierdzi, że towar wystaje poza naczepę bądź jest nieprawidłowo rozmieszczony (ułożony tylko po jednej stronie).

Nieprawidłowo załadowany towar i co dalej?

 Jak powinien zachować się kierowca w sytuacji, gdy obawia się, że materiały podczas transportu nie będą odpowiednio zabezpieczone i na skutek tego mogłyby ulec uszkodzeniu? Jak się okazuje Konwencja CMR niestety nie reguluje problemów związanych z anulowaniem zlecenia. Takie sytuacje spotykają jednak wielu przedsiębiorców, dlatego należy się wówczas posiłkować postanowieniami zlecenia. Często zdarza się jednak, że w takim zleceniu określone zostają kary umowne przewidziane za niewywiązanie się z umowy. Przewoźnik staje, więc przed trudnym wyborem czy anulować zlecenie i zapłacić karę umowną czy zaryzykować transport nieprawidłowo załadowanego towaru? Na szczęście w Konwencji CMR istnieje zapis dotyczący odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie towaru. Regulują ją przepisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika. W myśl artykułu 17 ust. 4 lit. c przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uszkodzenie lub zaginięcie towaru wynikło na skutek: manipulowania lub nieprawidłowego ładowania, rozmieszczenia bądź wyładowania towaru przez nadawcę/odbiorcę lub osoby działające w ich imieniu.

Kiedy przewoźnik może anulować zlecenie?

Dlaczego dla przewoźnika stworzenie odpowiedniej dokumentacji w sytuacji nieprawidłowego załadunku jest tak ważne?

Dokumentacja w sytuacji nieprawidłowego załadunku jest bardzo ważna, ponieważ to na przewoźniku spoczywa obowiązek udowodnienia faktu niewłaściwego załadowania towaru oraz przedstawienia dowodów, że to z tej właśnie przyczyny powstała szkoda. Odpowiednio sporządzona dokumentacja znacznie ułatwia sprawę. Jak ją prawidłowo stworzyć? Po pierwsze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z załadunkiem kierowca powinien od razu poinformować swojego zleceniodawcę. Taka wiadomość najlepiej przekazać za pomocą maila lub SMS-a. Należy zachować odpowiedź, w której zleceniodawca wyraża zgodę na transport źle załadowanego towaru. Dobrym rozwiązaniem jest również wykonanie zdjęć i dołączenie ich do wysyłanej wiadomości, kierowca będzie miał wówczas dowód na to, że towar został nienależycie zapakowany. Warto również wykonać stosowną adnotacje w liście przewozowym. Jeżeli kierowca zostanie obciążony za powstałe w transporcie szkody to dzięki tak wykonanym dowodom będzie miał szanse na wybronienie się i uniknięcie odpowiedzialności materialnej. Jeżeli kierowca nie wykona żadnej dokumentacji wówczas trudno będzie mu uniknąć konsekwencji ewentualnych uszkodzeń.

Zgodnie z Konwencjom CMR przewoźnik nie musi sprawdzać poprawności załadowania transportowanego towaru. Jednak warto zaznaczyć, że za każdym razem powinien dokonać takich czynności, ponieważ leży to w jego interesie.

Podobne artykuły