Analiza danych w systemach ERP - jak dzięki niej podejmować lepsze decyzje biznesowe?

Analiza danych w systemach ERP - jak dzięki niej podejmować lepsze decyzje biznesowe?

Nowoczesne i dobrze dobrane systemy ERP mają wspólną bazę danych, która pozwala na sprawną wymianę najważniejszych informacji między różnymi działami przedsiębiorstwa. Dzięki temu pomagają one w lepszej integracji całej firmy i wpływają na większą efektywność pracowników. Warto przy tym wspomnieć o możliwości rozbudowy oprogramowania o dodatkowe dedykowane moduły, które w zależności od potrzeb mogą dotyczyć księgowości, zarządzania czasem pracy, eksportu, importu czy produkcji. Wówczas gromadzone dane można z łatwością wykorzystać do analizy podejmowanych decyzji biznesowych, podnosząc w przyszłości ich skuteczność.

W jaki sposób systemy ERP pomagają w analizie danych?

W zależności od obszaru działalności oprogramowanie ERP dla firm gromadzi i przetwarza informacje dotyczące finansów, sprzedaży, produkcji, eksportu czy zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto w nowoczesnych systemach wykorzystuje się dodatkowe moduły do analizy danych, takie jak moduł Business Intelligence (BI), które tworzą kompleksowe raporty dotyczące wydajności różnych działów przedsiębiorstwa. Dzięki temu możemy skutecznie monitorować poszczególne procesy i osiągane rezultaty, dostrzegając nie tylko dobre strategie, ale również ewentualne błędy prowadzące do strat lub mniejszych zysków.

Analiza informacji zebranych przez systemy ERP ma duże znaczenie podczas podejmowania decyzji biznesowych. Mając dostęp do starannie przygotowanych raportów, nie musimy polegać jedynie na intuicji czy szacunkach. Co więcej, korzystając ze szczegółowych analiz, można łatwo dostrzec obowiązujące na rynku trendy i przewidywać popyt na poszczególne produkty. To pozwala z kolei na lepsze zarządzanie dostawami i produkcją. W chwilach kryzysu dostęp do informacji umożliwia również optymalizację kosztów oraz przemyślane i skuteczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Analiza danych w systemach ERP - jak dzięki niej podejmować lepsze decyzje biznesowe?

Jakie dane mogą dostarczać systemy ERP?

W zależności od wybranego modułu oprogramowania ERP dla firm uzyskamy dostęp do różnych informacji. Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na rozszerzenia systemu pozwalające na monitorowanie danych finansowych oraz sprzedażowych. Wówczas łatwo prześledzimy rachunek zysków i strat, a także przeanalizujemy ponoszone koszty (i zyskamy możliwość ich przemyślanej optymalizacji). Ponadto przeprowadzimy prognozy finansowe, dzięki czemu przygotujemy się na ewentualne kryzysy w branży. Z kolei dane sprzedażowe umożliwiają analizę efektywności działań marketingowych oraz popytu na konkretne produkty.

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się również moduł dotyczący zasobów ludzkich, czyli moduł HR. Dane, które dostarcza, pozwalają na ocenę wydajności pracowników oraz na monitorowanie rotacji kadry czy obecności w pracy. Co więcej, tego typu rozszerzenie umożliwia sprawne zarządzanie szkoleniami, które wpłyną na większe kompetencje zatrudnionych osób. Dzięki temu łatwiej zaplanujemy udane awanse. Warto przy tym pamiętać o regularnych działaniach motywacyjnych, które wpłyną większą efektywność pracowników oraz na ich zadowolenie z pracy.

Podobne artykuły